Disclaimer

U vindt op onze websites waaronder deze site de algemeen geldende uitleg, bedenk bij het lezen dat uw gezondheidssituatie anders kan zijn dan in onze teksten wordt beschreven. De informatie is niet bedoeld als vervanging van een consult bij de huisarts. Voor een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met uw huisarts en wij accepteren geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of consequenties, ontstaan door direct of indirect gebruik van de gepubliceerde informatie op onze websites.

De informatie op deze website wordt door ons met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en geschreven. Op de pagina’s van onze websites waaronder deze site zijn ook links naar andere websites opgenomen. Alle informatie op de website en in de producten die beschreven worden zijn vrijblijvend zodat aan de  inhoud en de links op onze websites geen rechten kunnen worden ontleend.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

De informatie op onze websites waaronder deze is niet bedoeld als vervanging voor medische zorg en/of behandeling. Niets kan wat dat betreft de arts of een andere zorgverlener en medisch professional vervangen. Je moet ook overleggen met jouw arts, zorgverstrekker, zorgverlener of medisch professional wanneer je gezondheidsklachten hebt!

Pampers

De adviezen op deze website zijn niet ter vervanging van medisch advies, ter vervanging van medicijnen, van het advies van een huisarts of andere deskundigen en medisch professionals. De artikelen en tips op deze website zijn uitsluitend suggesties die eventueel kunnen leiden tot verbetering van uw gezondheid en hieromtrent kunnen geen garanties worden gegeven. Neem alvorens de adviezen op deze website en informatieproducten toe te passen contact op met uw huisarts, uw medisch professional of uw specialist. Stop daarnaast nooit zomaar met medicijnen en het gebruik van supplementen kan het gebruik van medicijnen verstoren. Het toepassen van de adviezen op deze website is volledig op uw eigen risico.

Aansprakelijkheid

De redactie van onze websites doet haar uiterste best om de informatie zo volledig en nauwkeurig mogelijk samen te stellen en te onderhouden, maar staat niet in voor de medische correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze websites waaronder deze site. De informatie op onze websites is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden, bijvoorbeeld om je in te lezen voordat je naar de dokter gaat. De inhoud is dan ook niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies. Het gebruik van informatie op onze websites waaronder deze website en eventuele beslissingen, die je op basis van die informatie neemt, is voor je eigen verantwoordelijkheid.

Vitamines en supplementen online kopen