Abces

Wat is een abces?

Een abces is een met pus gevulde holte of zwelling die overal in ons lichaam kan voorkomen, hierbij kun je denken aan je mond, de liezen, in de kaak of in de buik. Abcessen kunnen ook ontstaan rond de anus. Wanneer je last krijgt van een abces bij de anus dan wordt dit ook wel een perianaal abces of fistel genoemd. Wanneer je last hebt van een abces is het belangrijk dat je altijd naar de huisarts gaat!

Wanneer we het over een abces hebben kunnen we onderscheid maken in een “warm” abces of een “koud” abces. Wanneer je last hebt van een warm abces dan is er sprake van een onderhuidse ophoping van pus en etter waarbij de huid rood van kleur wordt.abces, abcessen, abces uitknijpen, abces behandeling, abces mond, abces gebit, abces lies, abces incisie, abces huisarts, abces behandelingen Warme abcessen komen vaak voor op het tandvlees en in de keel. Wanneer een abces zich op de keelamandelen bevindt dan praten we over een peritonsillair abces. In dat geval zijn meestal de amandelen ontstoken. Een “koud” abces is een zeldzame aandoening die wordt veroorzaakt door tuberculose. Omdat tuberculose nauwelijks tot niet meer voorkomt is dit abces een echte uitzondering.

abces, abcessen, abces behandeling, abces lies, perianaal abces, abces darm, abces bil, abces verwijderen, abces antibiotica, abces buik, abces medicijnen, abces abces tand, gaat abces vanzelf wegabces uitknijpen, abces pus, abces doorprikken

Oorzaak van een abces

Een abces krijgt de kans om zich te ontwikkelen wanneer weefsel (bijvoorbeeld huidweefsel) wordt geïnfecteerd door een bacterie, een parasiet of een andere lichaamsvreemde stof. Ons immuunsysteem gaat het geïnfecteerde gebied verdedigen door er witte bloedlichaampjes op af te sturen die de infectie moeten verwijderen. Bij dit gevecht tussen de infectie en de witte bloedcellen vallen slachtoffers en in dit geval hebben we het dan over pus en etter. Omdat ons immuunsysteem een kapseltje vormt om de infectie gaat deze pus en etter zich ophopen zodat het nergens heen kan en zo ontstaat een abces of met andere woorden een etterbuil.

Wanneer er sprake is van een ontstekingsziekte zoals de ziekte van Crohn dan kan dit ook zorgen voor abcessen.

abces, abcessen, abces behandeling, abces lies, perianaal abces, abces darm, abces bil, abces verwijderen, abces antibiotica, abces buik, abces medicijnen, abces abces tand, gaat abces vanzelf wegabces uitknijpen, abces pus, abces doorprikken

Symptomen van een abces of abcessen

Wanneer je last hebt van een abces dan krijg je meestal last van de volgende klachten en symptomen:

 • Zwelling van de getroffen plek
 • Koortsig/warm gevoel rond het abces
 • Roodgekleurde omliggende huid
 • Koorts en misselijkheid
 • Transpiratie
 • Een algeheel gevoel van ziek zijn

abces, abcessen, abces behandeling, abces lies, perianaal abces, abces darm, abces bil, abces verwijderen, abces antibiotica, abces buik, abces medicijnen, abces abces tand, gaat abces vanzelf wegabces uitknijpen, abces pus, abces doorprikken

Abces

Een abces wordt in de volksmond ook wel een etterbuil genoemd en zoals we al eerder hebben gelezen is een abces een kleine holte die gevuld is met etter of pus. Deze holte is nieuw en dat wil zeggen dat deze nog niet eerder bestaan heeft. Het kapseltje om de holte heet met de medische benaming een capsula en de pus en etter die zich hierin ophoopt bestaat uit dode bacteriën, witte bloedcellen en andere weefsel resten.

abces, abcessen, abces behandeling, abces lies, perianaal abces, abces darm, abces bil, abces verwijderen, abces antibiotica, abces buik, abces medicijnen, abces abces tand, gaat abces vanzelf wegabces uitknijpen, abces pus, abces doorprikken

Ontstaan van een abces

Een abces kan ontstaan door plaatselijke stoornissen in de bloedvat-voorziening of oor de inwerking van verschillende schadelijke stoffen maar in veruit de meeste gevallen ontstaat een abces door het binnendringen van bacteriën of andere gevaarlijke en schadelijke micro-organismen in een weefsel of een orgaan.vorming van een abces Wanneer dit gebeurt ontstaan er afweerreacties in ons weefsel. Bacteriën kunnen binnendringen door natuurlijke lichaamsopeningen of door bijvoorbeeld schade aan de huis. Ook kan dit gebeuren door de slijmvliezen van ons darmstelsel of ons ademhalingssysteem. Ons bloedstroom kan de bacteriën vervoeren naar inwendige organen in ons lichaam.

abces, abcessen, abces behandeling, abces lies, perianaal abces, abces darm, abces bil, abces verwijderen, abces antibiotica, abces buik, abces medicijnen, abces abces tand, gaat abces vanzelf wegabces uitknijpen, abces pus, abces doorprikken

Immuunsysteem en afweer bij een abces

Normaal gesproken is ons afweersysteem in staat om snel af te rekenen met de schadelijke bacteriën die ons lichaam binnen gedrongen zijn. Ons lichaam heeft daarvoor 2 wapens die het in de strijd kan gooien. In het eerste geval zijn dat de witte bloedcellen die de schadelijke bacteriën en micro-organismen onschadelijk maken en daarnaast zijn er de afweerstoffen die een vernietigend effect hebben op de schadelijke micro-organismen. Wanneer ons afweersysteem moeite heeft met de strijd tegen de bacteriën omdat het niet sterk genoeg is bestaat de kans dat er een abces ontstaat. De schadelijke micro-organismen en bacteriën doden veel witte bloedcellen en er vindt dan weefselversterf of afsterving van weefsel plaats wat etter in pus vormt die zich ophoopt. Wanneer dat gebeurt heeft ons afweersysteem nog een truc in huis, er wordt een kapseltje gevormd om de infectie heen die als het ware een barrière vormt zodat verdere besmetting van ons lichaam wordt voorkomen.

abces, abcessen, abces behandeling, abces lies, perianaal abces, abces darm, abces bil, abces verwijderen, abces antibiotica, abces buik, abces medicijnen, abces abces tand, gaat abces vanzelf wegabces uitknijpen, abces pus, abces doorprikken

Oppervlakkige of inwendige abcessen

Afhankelijk van waar een abces zich vormt spreken we van een oppervlakkig abces of een inwendig abces. Van een oppervlakkig abces is sprake wanneer bacteriën binnendringen in onze huid of het daaronder gelegen weefsel.abces Meestal gebeurt dit door de bacteriën die we kennen als stafylokokken en streptokokken. Deze vorm van ontsteking kan zich verder naar binnen uitbreiden en de symptomen zijn een rode, warme of koortsige en pijnlijke zwelling.

Een inwendig abces kan voorkomen in de wand van een orgaan of in een orgaan zelf. Een pijnlijk bekend voorbeeld hiervan is de blindedarmontsteking die zich kan ontwikkelen tot een abces. Groot gevaar bij deze inwendige abcessen is de reële kans dat ze kunnen doorbreken naar de buikholte en daar een buikvliesontsteking kunnen veroorzaken.

abces, abcessen, abces behandeling, abces lies, perianaal abces, abces darm, abces bil, abces verwijderen, abces antibiotica, abces buik, abces medicijnen, abces abces tand, gaat abces vanzelf wegabces uitknijpen, abces pus, abces doorprikken

Warme of koude abcessen

Naast het onderscheid tussen oppervlakkige of inwendige abcessen kan er ook een onderscheid gemaakt worden tussen een “warm” abces of een “koud” abces. Bij een warm abces is sprake van een pijnlijke en koortsige zwelling die ontstaat door de ontsteking. Ziekteverschijnselen daarbij zijn koorts en een algeheel van malaise of ziek zijn. Bij een “koud” abces blijven de ontstekingsverschijnselen achterwege en ziet de zwelling er blauwrood uit.

abces, abcessen, abces behandeling, abces lies, perianaal abces, abces darm, abces bil, abces verwijderen, abces antibiotica, abces buik, abces medicijnen, abces abces tand, gaat abces vanzelf wegabces uitknijpen, abces pus, abces doorprikken

Abces behandelen

Wanneer we het hebben over de behandeling van abcessen is antibiotica in veel gevallen een onmisbaar medicijn. Wanneer de etter en pus die zich heeft opgehoopt niet kan ontsnappen vindt er ook geen genezing plaats. Een doorbraak of het openknappen van een abces gebeurt vaak spontaan maar soms is een beetje hulp van de arts noodzakelijk door een incisie of een punctie. In de meeste gevallen zal de arts het niet aan laten komen op een natuurlijke of spontane doorbraak van abcessen vanwege het gevaar dat de ontsteking naar binnen toe kan slaan. Bij bijvoorbeeld een middenoorontsteking of kaakontsteking liggen de hersenen te dichtbij en is het bijzonder gevaarlijk.

abces, abcessen, abces behandeling, abces lies, perianaal abces, abces darm, abces bil, abces verwijderen, abces antibiotica, abces buik, abces medicijnen, abces abces tand, gaat abces vanzelf wegabces uitknijpen, abces pus, abces doorprikken

Behandeling van een abces

Wanneer je last krijgt van een abces ga je naar de huisarts voor een consult. Een abces uitknijpen is gevaarlijk en moet je niet zelf doen. Abcessen uitknijpen vraagt om de hulp van een specialist. De behandeling van een abces kan met medicijnen zoals antibiotica en door middel van het inprikken of de punctie door de huisarts. Zie hieronder een youtube film over het verwijderen van een abces.

abces, abcessen, abces behandeling, abces lies, perianaal abces, abces darm, abces bil, abces verwijderen, abces antibiotica, abces buik, abces medicijnen, abces abces tand, gaat abces vanzelf wegabces uitknijpen, abces pus, abces doorprikken

Wikipedia abces

Hieronder kun je lezen wat Wikipedia zegt over een abces:

Een abces is een hoeveelheid pus (etter) in een niet eerder bestaande holte. Etter in een wel van tevoren bestaande holte (galblaas, pleuraholte) heet empyeem.

Abcessen zijn meestal altijd het gevolg van een bacteriële infectie. De bacteriën scheiden toxinen af en zorgen daarmee voor het afsterven van cellen op die plaats en een ontstekingsreactie, die afweercellen aantrekt, die ten dele ook weer uit elkaar barsten. Hierdoor ontstaat een holte in het weefsel, gevuld met etter. Etter bestaat uit vervloeide dode weefselcellen, levende en dode bacteriën en dode witte bloedcellen, vooral macrofagen.

Abcessen kunnen overal op en in het lichaam voorkomen. Sommige delen worden echter relatief vaker getroffen door abcessen.

Waar komen abcessen voor:

 • Abces tanden gebit, de tandarts en de kaakchirurg krijgen relatief vaak met abcessen te maken met abcessen
 • Abces keel-neus-oor, op KNO-gebied komt het peritonsillair abces, een complicatie van ontstoken amandelen, relatief vaak voor. Ook in en rond de gehoorgang treden wel eens abcessen op.
 • Borstabces, bij vrouwen komen abcessen van de borstklier geregeld voor, met name bij zogende vrouwen.
 • Abces Hersenen, zeldzaam maar levensgevaarlijk. Vaak door doorbraak van een infectie elders in de schedel, zoals vanuit een neusbijholte of vanuit het mastoïd.
 • Abces Huid, in de huid komen zeer vaak abcessen voor, heel veel mensen hebben wel eens een steenpuist gehad. Andere vormen van abcessen zijn bijvoorbeeld hydradenitis suppurativa, abcessen na verwondingen en abcessen door geïnfecteerde en ontstoken atheroomkysten.
 • Abces Buik, ontstoken buikorganen kunnen tot abcessen leiden
 • Abces Anus, rond de anus treden vaak perianale abcessen op.
 • Abces geslachtsorganen, bij mannen ontstaan er wel eens abcessen in de huid van het scrotum; bij vrouwen vrij geregeld in en om de schaamlippen.
 • Abces ooglid, hordeolum en chalazion zijn twee soms in abcesjes uitmondende aandoeningen van de oogleden.

Abces mond

Een abces kan onder andere ontstaan na het vermijden of uitstellen van een behandeling bij de tandarts. Wanneer er tandbederf of cariës niet op tijd wordt behandeld kan eerst de glazuurlaag en daarna het tandbeen worden aangetast. Daarna kunnen de bacteriën binnendringen in de zachte kern die we de pulpa noemen.

Een abces in je mond kan zich ook ontwikkelen als gevolg van een tandvleesaandoening. Dit wordt dan veroorzaakt door de ophoping van tandplak in een zogenaamde pocket, dit is de ruimte tussen de tanden en het tandvlees.

Abces op organen

Een inwendig abces kan ontstaan op de wand van een orgaan en van daaruit kan het abces zich doorontwikkelen naar een lichaamsholte. Een blindedarmontsteking is hier een goed voorbeeld van!

Afbeeldingen en Youtube abces en cyste: